Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Αποτελέσματα

πηγή: med.uoi.gr