Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Ιατρικής σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Αποτελέσματα

πηγή: med.auth.gr