Χωρίς κατηγορία

/Χωρίς κατηγορία

Κατατακτήριες Οδοντιατρικής Αθήνας 2018-2019

Χωρίς κατηγορία|

Η Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2018, τα ποσοστά εισαγωγής καθώς και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]

Κατατακτήριες Ιατρικής Θεσσαλονίκης 2018-2019

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2018 και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]

Κατατατακτήριες Ιατρικής Πάτρας 2018-2019

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική Σχολή Πατρών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2018, τα ποσοστά εισαγωγής καθώς και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]

Κατατακτήριες Ιατρικής Αλεξανδρούπολης 2018-2019

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2018 και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]

Κατατακτήριες Ιατρικής Λάρισας 2018-2019

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική Σχολή Λάρισας ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2018 και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]

Κατατακτήριες Ιατρικής Ηρακλείου Κρήτης 2018-2019

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2018-19 και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]

Αλλαγή μαθήματος στην Ιατρική Πάτρας

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική σχολή της Πάτρας ανακοίνωσε την αλλαγή του μαθήματος “Ανατομία Ι” με το μάθημα “Ιατρική Φυσική” για τις κατατακτήριες εξετάσεις. […]

Κατατακτήριες Ιατρικής Αθήνας 2015-2016

Χωρίς κατηγορία|

Η Ιατρική Σχολή Αθηνών ανακοίνωσε τη διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων για το 2015, τα ποσοστά εισαγωγής καθώς και την ύλη των αντίστοιχων εξεταζόμενων μαθημάτων. […]