Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης.

Βιοχημεία: 11/12/2019, ώρα: 10:00-12:00

Ιατρική Φυσική: 11/12/2019, ώρα: 14:00-16:00

Βιολογία: 12/12/2019, ώρα: 10:00-12:00

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις.