Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στην Ιατρική Πάτρας.

Για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ :

Ιατρική Φυσική / Βιοχημεία ΙΙ :    26/5/2021, ώρα: 12:00-14:00

Βιολογία Ι          / Βιολογία Ι:         27/5/2021, ώρα: 12:00-14:00

Βιοχημεία Ι     / Βιοχημεία Ι:          28/5/2021, ώρα: 12:00-14:00

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις.