Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στην Ιατρική Πάτρας.

Για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ :

Ιατρική Φυσική / Βιοχημεία ΙΙ :    11/12/2019, ώρα: 14:00-16:00

Βιολογία Ι          / Βιολογία Ι:         12/12/2019, ώρα: 14:00-16:00

Βιοχημεία Ι     / Βιοχημεία Ι:          13/12/2019, ώρα: 14:00-16:00

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις.