Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες των κατατακτηρίων εξετάσεων για την εισαγωγή στην Ιατρική Πάτρας.

Για αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ / ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ :

Ιατρική Φυσική / Βιοχημεία ΙΙ :    8/12/2021, ώρα: 14:00-16:00

Βιολογία Ι          / Βιολογία Ι:         9/12/2021, ώρα: 14:30-16:30

Βιοχημεία Ι     / Βιοχημεία Ι:          10/12/2021, ώρα: 14:30-16:30

Πατήστε εδώ για να δείτε τις αντίστοιχες ανακοινώσεις.